19 دی: ایران با اجماع به عضویت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل درآمد.
در انتخابات انسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل) مه روز سه شنبه به وقت محلی برگزار شد، عضویت ایران در این کمیسیون نهایی و با اجماع تصویب شد.
شایان ذکر است که در این انتخابات هیچ کشوری درخواست رای گیری نکرد.
گفتنی است، به این ترتیب ایران برای یک دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ عضو این کمیسیون شده است. مقر این کمیسیون در شهر وین است.

  • نویسنده :
  • منبع :