19 دی: عبدبی به خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی واکنش نشان داد.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: این خبر آن قدر مهم و ویرانگر است که وی باید از همه مناصب خود استعفا دهد. حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او، نامناسب تر خواهد بود. پس پیشنهاد استعفا نمی دهم.
فقظ نمی دانم از این پس چگونه در دوربین نگاه کرده و علیه ۴ درصدی ها حرف می زند؟ این خرید خاص طبقه یک در ده هزاری ها است.

  • نویسنده :
  • منبع :