در خبرها آمده چند هزار قبر برای شرایط بحرانی در تهران پیش بینی شده است! موضوعی که سوژه کارتونی از کیوان زرگری در صفحه طنز و کارتون شهرونگ شد.

اینم قبرهای ویژه با آپشن‌های خاص!

  • نویسنده :
  • منبع :