19 دی: در پی برداشتن عکس امام خمینی (ره) در روز قدس، یک خبرنگار از نیروهای انقلابی اصفهان انتقاد کرد.

جماران نوشت: در پی برداشتن عکس امام خمینی (ره) در روز قدس، یک خبرنگار از نیروهای انقلابی اصفهان انتقاد کرد.

سجاد عابدی خبرنگار از یک اقدام تاسف برانگیز در راهپیمایی روز قدس در اصفهان انتقاد کرد.
  • نویسنده :
  • منبع :