19 دی: برخی از مراجع عظام تقلید با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی درگذشت همسر ایشان را تسلیت گفتند.
در پی درگذشت همسر آیت الله عبدالله جوادی آملی در روزهای گذشته، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی به ایشان تسلیت گفت.
آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید نیز با حضور در منزل آیت الله جوادی آملی درگذشت همسر این مرجع تقلید را به ایشان تسلیت گفت و برای وی آرزوی صحت و سلامتی کرد.
در روزهای گذشته نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی به ایشان تسلیت گفتند.
حاجیه خانم بانو سکینه روحی، همسر آیت الله جوادی آملی، چهارم اردیبهشت ماه دار فانی را وداع گفت.

  • نویسنده :
  • منبع :