19 دی: رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دغدغه عمومی جامعه ما از یک سو و حضرات آیات عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی دیگر، ما را به برگزاری نشستی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و پیگیری دغدغه‌ها و نگرانی‌های اقتصادی این روزهای مردم ترغیب کرد.
به گزارش تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:
با توجه به شرایط روز جامعه اقتضا می‌کرد که یکی از وزرای محترم که دست‌اندرکار مسایل اقتصادی کشور و برنامه جدید در رابطه با مساله معیشت و اقتصاد است، در جمع اساتید حوزه علمیه قم حضور پیدا کنند و توضیحات لازم در خصوص برنامه‌های جدید را ارایه کنند. 
وی خاطرنشان کرد: دغدغه عمومی جامعه ما از یک سو و حضرات آیات عضو جامعه مدرسین از سوی دیگر ما را به برگزاری این نشست ترغیب کرد.
آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: قطعا ارتباط وثیقی بین اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه با مردم وجود داشته و همین امر سبب انتقال دلمشغولی‌ها و نگرانی های اقتصادی جامعه به این اساتید و علمای دینی می شود.
در این نشست اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به ایراد نظرات و پرسش های خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دریافت پاسخ های آن ها پرداختند.  

  • نویسنده :
  • منبع :