19 دی: سیدمصطفی میرسلیم در توییتی خواستار «برخورد قاطعانه» دولت با یک تهدید شد.
میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس نوشت:
دولت باید با ویژه خوارانی که با اصلاحات اقتصادی متضرر می شوند و محرک و مشوق التهاب آفرینی برای به عقب انداختن تحول اصلاحی اند، قاطعانه برخورد کند.

  • نویسنده :
  • منبع :