19 دی: در محله "ساوث پترسون" در ایالت نیوجرسی آمریکا فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و ادارات با پرچم‌های فلسطین و تصاویر قدس بر دیوارها آراسته شده است.
در همه جا، نشانه هایی از سرزمین فلسطین بر روی نام فروشگاه ها وجود دارد، از داروخانه قدس گرفته تا شیرینی نابلس و آرایشگاه فلسطین.
شورای شهر پترسون به مناسبت روز فلسطین، نام یک خیابان اصلی این شهر را به فلسطین تغییر داده است. مقامات این شهر با حضور هزاران نفر از فلسطینیان و عرب زبانان ساکن این شهر، نام خیابان اصلی این شهر را که شامل پنج بلوک می شود، به خیابان "راه فلسطین" تغییر نام دادند. نام قبلی این خیابان مین استریت بود.
علا عبدالعزیز از اعضای شورای این شهر گفت: بسیاری از فلسطینیان ساکن آمریکا پترسون را به عنوان خانه خود انتخاب کرده اند و این شیوه ای است که ما این انتخاب را گرامی می داریم.
شورای شهر پترسون در ماه آوریل برای گرامیداشت جامعه بزرگ فلسطینیان و نقش آنها در جامعه و اقتصاد این شهر، به تغییر نام این خیابان به فلسطین رای داده بود.
از جمله کسانی که در مراسم تغییر نام این خیابان دعوت شده بودند، ماریتزا داویلا، رئیس شورای شهر  و اندیه صایغ  شهردار پترسون بودند.


  • نویسنده :
  • منبع :