19 دی: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از سفر هیاتی از این کمیسیون به آبادان برای بررسی ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل خبر داد.
صدیف بدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ماموریت رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران برای بررسی ابعاد سانحه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، بیان کرد: هیاتی از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظرف چند روز آینده با سفر به آبادان از محل سانحه ریزش ساختمان متروپل بازدید و اسناد و مدارک موجود را بررسی می کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بدون بررسی دقیق نمی توان اظهار نظر کرد که عاملان و مسببان این سانحه چه کسانی هستند؟ بنظر بنده مسائل فنی به ویژه در حوزه ساختمان اصلا شوخی بردار نیست. ساختمان با جان انسان درگیر است. حتما باید مسائل فنی در حوزه ساختمان با جدیت دنبال شود.
نایب رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید مسائل مدیریتی در مسائل فنی دخالت داده شود. کمیسیون عمران ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل را با دقت بررسی خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :