19 دی: صبح امروز در بخش‌هایی از قاره آسیا و آفریقا خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد.

در کشور ما این خورشیدگرفتگی به صورت جزئی رصد ‌شد ولی در دیگر کشورها به صورت "خورشیدگرفتگی حلقوی" بود.

ایران

هند

هند

هند

امارات

اتیوپی

اتیوپی

افغانستان

پاکستان

چین

عربستان

قطر

فیلیپین

  • نویسنده :
  • منبع : ایسنا