سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۴۵۳ مورخه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ با عنوان «افزایش شدید تورم» بدین شرح است:

نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳,۲ واحد درصد افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار؛ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰(آخرین فصل کاری دولت روحانی) برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳,۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲,۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱,۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱۲,۲ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲,۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۸.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۱۱,۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۷.۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۵.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۳.۰ واحد درصد افزایش داشته است


  • نویسنده :
  • منبع :