19 دی: سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت که تهران از هر شخصیت ملی برای تصدی پست نخست وزیری عراق، حمایت می‌کند.
به گزارش تارنمای عراقی میدل ایست نیوز، «محمد کاظم آل صادق»، سفیر ایران در بغداد در دیدار با «خالد العبیدی» نماینده پارلمان عراق، گفت که عراق قوی، با ثبات و مستقل، عامل ثبات ایران، منطقه و جهان است.
آل صادق با تاکید بر اینکه ایران از هر شخصیت ملی که منافع عراق و مردم آن را در اولویت‌های خود قرار دهد، حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: تهران از دولتی فراگیر که همه عراقی‌ها را نمایندگی کند، حمایت می‌کند.
العبیدی هم با تاکید بر اینکه عراق خواستار بهترین روابط با همسایگان خود است، گفت که حسن همجواری و همکاری نزدیک تر میان کشورها باعث تقویت امنیت و ثبات می‌شود.
دو طرف در این دیدار همچنین تعدادی از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی را مورد بررسی قرار دادند.
آل کاظم و العبیدی همچنین چالش‌های مختلف پیش روی عراق و ایران را مورد بررسی قرار دادند.

  • نویسنده :
  • منبع :