19 دی: معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اینکه گفته‌اند مجلس محترم ارز ترجیحی را حذف کرده، درست نیست.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت اظهار کرد: در پی طرح اظهارات از سوی یکی از همکاران راجع به ارز ترجیحی آقای بابک افقهی معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه یادداشتی به هیئت رییسه مجلس ارایه کردند که به شرح زیر قرائت می‌شود:
«اینکه گفته‌اند مجلس محترم ارز ترجیحی را حذف کرده، درست نیست، بلکه ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه‌ها یک تصمیم درست و عاقلانه بود و سازمان برنامه و بودجه مطلبی را که قبلاً در فضای مجازی در این زمینه گفته شده را تکذیب کرده و می‌کند.»
نیکزاد در پاسخ به ابهام یکی از نمایندگان درباره این یادداشت گفت: در این یادداشت تاکید شده که حذف ارز ترجیحی را دولت پیشنهاد داده و مجلس تصویب کرده است. همچنین در این یادداشت آمده اینکه از آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نقل شده که گفته مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده، چنین نیست.

  • نویسنده :
  • منبع :