19 دی: در حادثه ریزش جایگاه تماشاگران در حین برگزاری مسابقات گاوبازی در کلمبیا دستکم شش تن کشته شدند.
گزارش رسانه ها حاکی از آن است که در حادثه ریزش جایگاه تماشاگران در جریان برگزاری مسابقات گاوبازی در کلمبیا دستکم شش تن کشته شده و بیش از ۲۰۰ نفر نیز مصدوم شدند.
در این حادثه که روز گذشته (یکشنبه) در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غرب بوگوتا رخ داد، جایگاه تماشاگران فروریخت.
گفته شده در جریان این حادثه بیش از ۲۰۰ نفر مصدوم شده که وضعیت جسمی ۱۰ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
به گزارش abcnews، هنوز علت فروریختن جایگاه تماشاگران مشخص نشده است.


  • نویسنده :
  • منبع :