19 دی: سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: شورای امنیت باید در تمامی مراحل تصمیم گیری خود به اهداف و اصول سازمان ملل متحد پایبند باشد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست روز سه شنبه به وقت محلی شورای امنیت در مورد اصلاحات شورا و بهبود روش های کاری آن، ضمن تاکید بر افزایش کارایی و اثربخشی شورای امنیت در پرتو  ماهیت و دامنه درحال تغییر چالش های مربوط به صلح و امنیت بین المللی افزود: انطباق کامل با منشور ملل متحد، شورا را قادر می سازد تا از اتخاذ تصمیمات ناقض منشور ملل متحد، یا در نظر گرفتن شرایطی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نبوده و یا ورود به مسائل مربوط به امور داخلی کشورها خودداری کند.
وی ‌ادامه داد: این امر همچنین به شورا کمک می کند تا از سوء استفاده یا استفاده بیش از حد از توسل به اقدامات ذیل فصل هفتم منشور جلوگیری کند و در عوض، تعهدات خود را در این زمینه به طور مناسب و مسئولانه انجام دهد.
نماینده دائم ایران گفت در سال‌های اخیر تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی برای بهبود روش‌های کاری شورا انجام شده است، با این وجود، این تلاش‌ها با آنچه اعضای سازمان ملل انتظار دارند، فاصله دارد.
دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به پیامدهای انسانی تحریم ها، تصریح کرد که شورای امنیت باید اثربخشی تحریم ها و عواقب انسانی آن را در مراحل مختلف منازعات ارزیابی و در صورت نیاز، آنها را تعلیق یا لغو کند. زیرا تحریم‌ها پیامدهای انسانی جدی دارند، همانطور که همه ما در طول همه‌گیری کووید-19 شاهد آن بوده‌ایم و سلامت و زندگی غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. علاوه بر این، کار در محیطی که در آن تحریم ها رایج است، اغلب برای فعالان و کارکنان بشردوستانه دشوار است.

  • نویسنده :
  • منبع :