19 دی: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از محاسبه و پرداخت خدمات پرستاری بر مبنای تعرفه جدید از ابتدای سال جاری خبر داد.

میرهاشم موسوی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: یک دستورالعمل با همکاری اعضای شورای عالی بیمه و دستگاه‌های بیمه‌گر درباره تعرفه بسته خدمات پرستاری تدوین و مقرر شد از تاریخ اول فروردین اجرایی شود.
وی توضیح داد: دستورالعمل تعرفه خدمات پرستاری قطعا افزایش دریافتی کادر بهداشت و درمان و پرستاران را به دنبال خواهد داشت. این دستورالعمل بر اساس توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش توجه به این قشر از بعد معیشت و شرایط دشوار کار تدوین شد.
موسوی درباره میزان این پرداختی یادآور شد: میزان این تعرفه‌ها متفاوت بوده و باید به طور دقیق محاسبه شود. سازمان نظام پرستاری نیز با این مساله درگیر بوده و با همکاری این نهاد دستورالعمل تدوین شده است.
وی اضافه کرد: در مجموع اما میزان این تعرفه، عدد خوبی است که می‌تواند رضایتمندی پرستاران را فراهم کرده و آثار ارزشمندی را در زندگی این جمعیت به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری محاسبه و مابه التفاوت آن به پرستاران همکار سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود علاوه بر این، افزایش فوق‌العاده ویژه پرستاران نیز اجرایی شده و به گفته مسئولان، می‌تواند زمینه رضایتمندی این قشر برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت‌پوشش تأمین اجتماعی را فراهم آورد.
یادآور می‌شود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش حمایتی خود دارد.
  • نویسنده :
  • منبع :