19 دی: وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای یک شرکت چینی را به ارسال فناوری آمریکایی به ایران متهم کرد.
به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که شرکت "فار ایست کیبل" - که بزرگ‌ترین شرکت چینی تولیدکننده کابل است - با ارسال فناوری آمریکایی به ایران، قوانین مرتبط با کنترل صادرات آمریکا به ایران را نقض کرده است.
این شرکت چینی متهم شده انتقال محموله‌های شرکت ZTE به ایران را تسهیل کرده است.
رویترز می‌گوید این دو شرکت پاسخ فوری به این ادعاها نداده‌اند.

  • نویسنده :
  • منبع :