19 دی: عبدالرضا داوری با انتشار توییتی به انتقاد از عملکرد سعید جلیلی در مذاکرات هسته ای پرداخته و آن دوره را بدون یک جمله توافق دانست.
عبدالرضا داوری در توییتی نوشت: تشدید تحریم ها و ترور دانشمندان هسته ای، برونداد مدیریت سعید جلیلی در مذاکرات هسته ای، بدون یک جمله توافق بود.
او پرونده را با ۵۰ تحریم از علی لاریجانی تحویل گرفت و با ۵۰۰ تحریم به جواد ظریف تحویل داد. ۸۵% از ترورهای دانشمندان هسته ای ایران در دوره مذاکرات سعید جلیلی اتفاق افتاد.
  • نویسنده :
  • منبع :