19 دی: معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در سطح جهانی و رژیم اسرائیل در سطح منطقه‌ای مانع اصلی نیل به خلع سلاح هسته‌ای‌اند.
رضا نجفی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزیر امور خارجه کشورمان که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت روز بین المللی انهدام گفت: آمریکا در سطح جهانی و رژیم اسرائیل در سطح منطقه‌ای مانع اصلی نیل به خلع سلاح هسته‌ای هستند.
وی در ادامه افزود: ایران از پیشنهاد گروه عدم تعهد برای آغاز فوری مذاکرات کنوانسیون جامع سلاح‌های هسته‌ای قویاً حمایت می‌کند.
معاون حقوقی و امور بین‌الملل تصریح کرد: ایران در ایفای نقش مثبت خود برای نیل به خلع سلاح هسته‌ای ثابت قدم خواهد ماند. پاسخگو کردن کشورهای هسته‌ای و لزوم واداشتن رژیم اسرائیل به خلع سلاح هسته‌ای راه ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی را تسهیل خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :