19 دی: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی امروز مجلس حضور یافت.
بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش و رونق تولید در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در زمان آغاز بررسی گزارش خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور از عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست امروز مجلس انتقاد و تاکید کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته هیات رئیسه دعوتنامه‌ای را به دولت ارسال کرده و از آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند. بر اساس قانون ایشان موظف هستند تا در جلسه حضور یابند. امروز ساعت ۷:۳۰ صبح گفته‌اند که کاری پیش آمده و نمی‌توانند در جلسه حضور یابند.
وی ادامه داد: چه کاری مهمتر از پیگیری اجرای قانون وجود دارد؟ نمی‌شود مجلس کار نظارتی خود را بر روی زمین بگذارد. این رفتار اصلا درست نیست و آقای میرکاظمی باید در جلسه امروز حضور پیدا کنند.
پس از انتقاد رئیس مجلس، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

  • نویسنده :
  • منبع :