19 دی: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد روز سه شنبه هشتم آذرماه تعطیل است.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سعدآباد؛ این مجموعه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ تعطیل است.
مجموعه سعدآباد از روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
ساعات کار مجموعه در نیمه دوم سال از ساعت ۸ الی ۱۷ و فروش بلیت تا ساعت ۱۵:۳۰ است.

  • نویسنده :
  • منبع :