19 دی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نظر درباره آبگیری سد «چم‌شیر» را منوط به گزارش وزارت نیرو خواند.
علی سلاجقه در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران درباره آبگیری سد «چم‌شیر» گفت: تا وزارت نیرو نتایجش را درباره آبگیری سد چم‌شیر ندهد، نمی‌توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک هایی که آنجا در عمق حفر شده و گمانه زنی هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعلام نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی‌دهیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره آلوگی هوا نیز با بیان این‌که « امسال عزم را برای اجرای قانون هوای پاک جزم کردیم»، خاطرنشان کرد: موارد انجام نشده احصا شده و در ستاد هوای پاک مطرح کردیم. فقط این را میخواهیم که اعتباراتی که تاکنون مصوب شده حتما در بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌ها در نظر بگیرند.
ادامه دارد....  • نویسنده :
  • منبع :