19 دی: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در حالیکه اروپا میزبان شبکه‌های متعدد مروّج خشونت و تروریسم علیه ایران است، اما ماهواره‌ یوتل‌ست، شبکه پرس تی وی را حذف کرد.
ناصر کنعانی روز پنجشنبه در توئیتی افزود: «اقدام جدید ضد پرس تی وی، چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات را آشکارتر میکند.
در حالیکه اروپا میزبان شبکه‌های متعدد مروّج خشونت و تروریسم علیه ایران است، اما ماهواره‌ یوتل‌ست، شبکه پرس تی وی را به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا از فهرست این ماهواره حذف کرد!»
بر اساس این گزارش، پس از اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی، شرکت ماهواره‌ای یوتلست نیز پخش این شبکه را قطع کرد. اقدامی مغایر با اصل آزادی رسانه‌ها که برای این شبکه معاونت برون مرزی صداوسیما تازگی ندارد و طی سال های اخیر بارها به بهانه‌های واهی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای تحت فشار بوده است.


  • نویسنده :
  • منبع :