19 دی: رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده دارو در مورد پیش‌بینی افزایش نیاز به دارو در مواجهه با پیک احتمالی بیماری کووید در هفته‌های آتی هشدار داد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، سیدحیدر محمدی در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده دارو در مورد پیش‌بینی افزایش نیاز به دارو در مواجهه با پیک احتمالی بیماری کووید در هفته‌های آتی هشدار داد.
وی افزود: با عنایت به قرائن موجود، وقوع پیک بیماری کووید در هفته‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود لذا ضرورت دارد به منظور پیشگیری از کمبودهای دارویی، ذخایر مواد اولیه دارویی که در زمان پاندمی کرونا افزایش مصرف داشته‌اند به میزان مطلوب افزایش یافته و تولید داروهای مذکور در برنامه تولید آن شرکت قرار گیرد.
محمدی تاکید کرد: در صورتی که به هر دلیل احتمالی، امکان تولید دارو یا افزایش ذخایر مواد اولیه وجود ندارد، مراتب به این سازمان اعلام شود تا تامین نیازهای دارویی بیماران از طرق جایگزین در دستور کار قرار گیرد.

  • نویسنده :
  • منبع :