19 دی: در پی فراگیر شدن هوای سرد در بیشتر استان های کشور و افت شدید دما در شهرها و روستاها، شبکه ارتباطی سراسر کشور با کمترین مشکلی مشغول به فعالیت است.
در پی افت قابل توجه دما و فراگیر شدن سرمای شدید در بخش های زیادی از کشور که منجر به تعطیل شدن ادارات و مراکز آموزشی در تعدادی از شهرها شده است، خوشبختانه شبکه ارتباطی سراسری با کمترین مشکلی مشغول به ارایه خدمات دهی است.
وضعیت شبکه ارتباطی سراسری به گونه ایست که در ایام اخیر به دلیل افت دما در بخش های زیادی از کشور، مردم برای دورکاری و انجام امور و کارهای خود چون آموزش غیرحضوری دانش آموزان، بیشتر از قبل بصورت برخط از شبکه ارتباطی کشور استفاده می کنند که همین باعث شده که مصرف ترافیک اینترنت با افزایش همراه شده باشد.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنابه این گزارش، در روزهای اخیر به دلیل برودت هوا و کاهش محسوس دما، ادارات و مراکز آموزشی، در شهرهای مختلف تعطیل یا دورکار شده اند.

  • نویسنده :
  • منبع :