19 دی: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: با وجود تولید ۶۰ میلیون دُز واکسن برکت که در برابر سویه های جدید کرونا هم کارایی دارند، نیازی به واردات نداریم.
پدرام پاک آیین به خبرنگار ایرنا، گفت: ذخیره واکسن کرونا در کشور شرایط مناسبی دارد و با توجه به پیک های احتمالی بعدی، برخی نگرانی های اظهار شده در این خصوص بی مورد است.
سخنگوی وزارت بهداشت مجموع دریافتی واکسن کرونا اعم از داخلی و خارجی را حدود ۲۱۳ میلیون دُز اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۸۵ میلیون دُز توزیع شده و بخش قابل توجهی از واکسن های باقیمانده تا پایان سال آینده مهلت انقضا و قابلیت استفاده دارند.

  • نویسنده :
  • منبع :