19 دی: جماران از دستگیری محیا واحدی، فعال حقوق کودکان خبر داد.
محیا واحدی، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره "جمعیت امام علی"  یکشنبه ۲۵ دی در محل کارش دستگیر شده است. برادر او در توییتر نوشت بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام گرفته است.

  • نویسنده :
  • منبع :