سوگمندانه باید اعتراف کرد در دو دهه اخیر، نظام و کشور از ورود برخی نهادهای انقلابی به جناح‌گرایی و حمایت از یکی از جناح‌ها در کشور صدمات زیادی دیده است که مهمترین آن کم شدن تدریجی اعتماد بخش قابل توجهی از مردم به نظام و کاهش مشارکت آن‌ها در امور کشور به‌ویژه در انتخابات است.
سرمقاله ۱۹ دی شماره ۳۶۲۵ مورخه ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با عنوان «نهادهای انقلابی و پرهیز از جناح‌گرایی» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:

همه کسانی که دلسوز نظام در کشور هستند اذعان دارند که وضعیت صف‌آرایی دشمنان نظام و انقلاب از یکسو و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و واگرایی داخلی از دیگر سو از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه است. از این رو رهبر انقلاب در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه در کشور به وحدت کلمه و همدلی نیاز داریم از مجموعه‌های انقلابی خواست از افتادن در دام نحله‌های گوناگون فکری و جناح‌گرایی خودداری کنند.
سوگمندانه باید اعتراف کرد در دو دهه اخیر، نظام و کشور از ورود برخی نهادهای انقلابی به جناح‌گرایی و حمایت از یکی از جناح‌ها در کشور صدمات زیادی دیده است که مهمترین آن کم شدن تدریجی اعتماد بخش قابل توجهی از مردم به نظام و کاهش مشارکت آن‌ها در امور کشور به‌ویژه در انتخابات است.
اقدام برخی نهادها در حمایت از برخی جریان‌های سیاسی در کشور به‌گونه‌ای بود که برخی تشکل‌های مدنی و افرادی که همواره گرم‌کننده تنور انتخابات بودند با تصریح به اینکه ما داریم با برخی نهادها رقابت می‌کنیم از گردونه رقابت سیاسی کنار کشیدند یا ظهور و بروز خود را کم کرده‌اند.
رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان از جناح‌گرایی برای مجموعه‌های انقلاب به عنوان دام یاد کرده و افتادن در این دام بر حذر داشتند.
واقعیت صحنه سیاسی امروز اینگونه است که یک گروه سیاسی تندرو که اقبال و زمینه‌ای هم در جناح اصولگرایی نداشت با سوء استفاده از نهادهای انقلاب و به کار گرفتن حمایت آن‌ها و کنار زدن و طرد سیاستمداران و انقلابیون دلسوز و میانه رو به قدرت رسیده و امروز یکه تازی می‌کند.
بدون تردید این گروه برای اینکه به قدرت برسند ذره ذره اعتبار نهادها و مجموعه‌های انقلاب را هزینه قدرت خود کرد. ضربه‌ای که این گروه از روی اغفال یا عمد به اعتبار این نهادها و در مجموع به کشور، نظام و انقلاب زده است هیچ جریان ضد انقلابی تاکنون وارد نکرده است.
امروز اگر می‌خواهیم دوباره ذره ذره اعتماد مردم را جلب کنیم باید از همه کارهایی که باعث این بی‌اعتمادی شده است پرهیز کرده و کاری کنیم که مردم ما را باور کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :