19 دی: معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موج هشتم کرونا، که از ابتدای دی ماه درگیر آن شده بودیم بتدریح در حال فروکش است و میزان مراجعان سرپایی و بستری کاهش یافته است.
سعید کریمی سه شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: تا اکنون در شرق و غرب دنیا، کرونا خاموش نشده و شاهد فوت چندصد نفری هستیم، اما در ایران شرایط به نسبت مطلوبی داریم.
وی ادامه داد: خبر خوش برای مردم این است که این موج هشتم که از ابتدای دی ماه درگیر آن شده بودیم چند روزی است که آرام آرام در حال فروکش است و میزان مراجعان سرپایی و بستری کاهش یافته است.
کریمی افزود: موج‌های کرونا در بعضی مواقع دو قله‌ای یا دو کوهانه است به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان گفت که از قله عبور کردیم اما چند روزی است که بیماران سرپایی و بستری کاهش پیدا کرده است.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین گفت: واکسن‌های ایرانی از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با واکسن‌های جهانی است اما صادرات واکسن نیاز به بازاریابی دارد.

  • نویسنده :
  • منبع :