19 دی: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت ۷۲ میلیارد ریالی یک شرکت لبنیات خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، فرزاد آقایی گفت: پرونده گرانفروشی ماست کم چرب برای یک شرکت لبنیات در شعبه ۶۵ بدوی تعزیرات حکومتی تهران تشکیل و بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: شعبه ۶۵ بدوی با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز اعلام و این شرکت را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
آقایی گفت: پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به شعبه پنجم تجدید نظر برای رسیدگی ارسال شد و مجددا بررسی و هیات رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظر خواهی و همچنین اظهارات حضوری متهم، حکم به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :