19 دی: رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در نیمه اسفند امسال افزون بر ۳۰ هزار منزل مسکونی به مددجویان تحت پوشش تحویل می شود.
 سید مرتضی بختیاری در گفت وگو با خبرنگاران به لزوم بررسی میزان خودکفایی های صورت گرفته در حوزه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و افزود: جشن خودکفایی را در سال گذشته و امسال برگزار کردیم و سال آینده نیز یکی از برنامه های اصلی ماست.
وی اظهار کرد: در بودجه کمیته امداد برای سال آینده که در کمیسیون اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و در انتظار تصویب در کمیسیون تلفیق است، برای حوزه اشتغال و مستمری رشد خوبی پیش بینی شده است.
وی به برنامه ریزی کمیته امسال برای اشتغالزایی گفت: امسال برای کمیته امداد ایجاد ۵۰۰ هزار شغل پیش بینی شده است که از این میزان تاکنون ۳۲۵ هزار اشتغال ایجاد و بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان جذب شده است.
بختیاری گفت: در صورت همراهی بانک ها، امیدواریم تا پایان سال اشتغال به میزان پیش بینی شده ۵۰۰ هزار مورد برسد.
به گفته او، امسال حجم تسهیلات بانکی برای اشتغال مددجویان حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان است.
وی در مورد صندوق ضمانت و اشتغال نیز گفت: مراحل قانونی این صندوق طی و اساسنامه هم تصویب و دولت هم تایید کرد.
بختیاری اظهار داشت: هیات مدیره صندوق را به بانک مرکزی معرفی کرده ایم و به محض اعلام نظر، احکام را صادر می کنیم و در سال جاری صندوق را فعال خواهیم کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :