19 دی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: از آنجا که زندگی آتی عفو شدگان برای مسئولان نظام اهمیت دارد سابقه اخیر کیفری در پرونده عفو شدگان لحاظ نخواهد شد.
مهر مسعود ستایشی در گفت و گوی ویژه خبری گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو تعداد کثیری از محکومان و متهمان نشان داد که دایره رأفت نظام تا چه اندازه گسترده است.
وی افزود: همواره سرنوشت افرادی که به عنوان فرزندان این کشور دچار خطا و لغزشی می‌شوند که از نظر قانون اقدام آنها مستوجب مجازات است برای شخص رئیس قوه قضائیه مهم بوده است.
ستایشی گفت: از این رو مقرر شده تا برای آنکه خطا و لغزش اخیر در زندگی و آینده این افراد تأثیر نگذارد سابقه محکومیت کیفری از پرونده آنها پاک شود.

  • نویسنده :
  • منبع :