برای اولین بار یک فرد ایرانی در زیر یخ‌های دایره قطبی سیبری و در دریای بایکال قطب شمال، غواصی کرده و پرچم کشور عزیزمان ایران را در زیر آب برافراشت.
هوشنگ دشتی غواص ایرانی، که بهمن سال جاری به دریای بایکال قطب شمال سفر کرده بود، برای اولین بار پس از برش و شکستن یخ‌های قطبی، در زیر آب‌های این دریا غواصی کرد.
دریای بایکال واقع در سیبری قطب شمال ۲۵ تا ۳۰ میلیون سال قدمت داشته و از بستر آن بقایای دایناسورها و ماموت‌های ماقبل تاریخ کشف شده است.
همچنین مستندی با نام "سفر به قطب" از پروژه مذکور ساخته شده که در حال انجام مراحل فنی است.

  • نویسنده :
  • منبع :