19 دی: امام‌جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری به فیلم منتشر شده درباره برخورد با بی‌حجابی از طریق ماست‌پاشی واکنش نشان داد.
آیت الله عاملی امام‌جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری در واکنش به امر به معروف و نهی از منکر از طریق سطل ماست که اخیرا ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده است گفت: حرکت غلطی که در برابر بی‌حجابی انجام داده‌اند را به‌حساب دین ننویسید، دین این گونه نمی‌گوید. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشروط به تأثیر است.
وی در ادامه افزود: یک مسلمان باید بگردد و مؤثرترین راه را برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیدا کند نه اینکه اهانت یا تندروی کند. اینها مؤثر نیستند؛ بلکه نتیجه عکس و لجاجت کامل ایجاد می‌کند.

  • نویسنده :
  • منبع :