19 دی: معصومه ابتکار در واکنش به بیانیه آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که حجاب را رعایت نمی کنند نوشت: حق بر آموزش از حقوق بشر و نیز از اصول قانون اساسی ایران است.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی در واکنش به بیانیه آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که حجاب را رعایت نمی کنند نوشت: حق بر آموزش از حقوق بشر و نیز از اصول قانون اساسی ایران است. 
از سال ۹۶ پیشنهاد دادیم که مانند مدارس خاص و مدرسه حداد عادل حجاب در مدارس دخترانه اجباری نباشد. 
روی پیشنهاد پیگیری و پافشاری کردیم ولی تنگ نظران متحجر ممانعت کردند! 
شرعاً هم در محیطی که نامحرم نیست نمی توانیدحجاب را اجبار کنید!
  • نویسنده :
  • منبع :