19 دی: یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با تاکید بر اهمیت و نقش چین در توافق ایران و عربستان گفت: ایران و عربستان هر کدام به دلایلی به چینی ها نیاز دارند، ورود چین در این مساله باعث شده نسبت به آینده توافق امیدواری بیشتری ایجاد شود.
عبدالرضا فرجی راد در گفت و گو با ایسنا در تحلیل خود از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در پکن و گفت و گوهای انجام شده میان طرفین اظهار داشت: فکر می کنم امضای چین پای این توافق از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ورود چین به توافق باعث شده نسبت به آینده و به‌هم نخوردن این توافق امیدواری بیشتری ایجاد شود.
وی افزود: اگر عراق یا عمان این کار را می کردند، این احتمال می توانست وجود داشته باشد که اشکالاتی در روابط پیدا شود، اما وقتی چینی ها این کار را انجام دادند با توجه به این که هم رابطه نسبتا نزدیکی با ایران دارند و ایران تقریبا همه نفت را به چین می فروشد، و هم عربستان و چین یک رابطه شبه استراتژیک ایجاد کرده اند یعنی سرمایه گذاری گسترده در دو کشور انجام می دهند.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با بیان اینکه چین روی عربستان برای آینده و رقابت ژئوپلیتیکی با آمریکا حساب کرده است، اظهار کرد: در واقع ایران و عربستان و به ویژه ایران به چینی ها نیاز دارند و از سوی دیگر عربستان به اطمینان چین آمده تا این توافق انجام شود، در نتیجه احتمال این که برگردیم سر جای اول ضعیف است و روابط ایران و عربستان رو به جلو حرکت می کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین گفت: در ادامه رابطه با امارات، بحرین، کویت، اردن و تا حدودی شمال آفریقا مثل مصر و موریتانی که رابطه‌شان با ما قطع است، احتمال زیاد بهبود می یابد.
فرجی راد خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید مراقب روابط مان با برخی کشورها از جمله قطر باشیم، زیرا هنوز میان قطر و عربستان ضمن بهبود رابطه، رقابت و نااطمینانی وجود دارد. این که رابطه ما با کشورهایی مانند عربستان و... بهتر شود نباید سبب گردد که توقفی در رابطه ما با قطر ایجاد شود باید همان روابط قبلی ادامه داشته باشد.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با بیان این که در ارتباط با روابط ما با اعراب شاهد نوعی ثبات در منطقه خواهیم بود، گفت: البته با اسرائیل و آمریکا در منطقه مشکل داریم که حل نشده، البته با اسرائیل حل نمی شود، با آمریکا هم نامعلوم است لذا این طور نیست که منطقه کاملا به ثبات برسد.

  • نویسنده :
  • منبع :