19 دی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت در سراسر کشور عملیاتی می‌شود و اکنون این برنامه در شهرهای ۲۰ هزار نفر جمعیت و روستاها در حال اجراست.
بهرام عین اللهی روز شنبه در حاشیه رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده که در محل ستاد برگزار شد، افزود: هدف از اجرای برنامه پزشکی آن است که هزینه درمان مردم کاهش یابد و افرادی که از سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع تحت درمان قرار گیرند، هزینه بستری آنها رایگان شود؛ همانطور که اکنون در بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان بیمارانی که از سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، رایگان تحت درمان قرار می‌گیرند.
عین اللهی تصریح کرد: اکنون ۲ هزار خانه بهداشت و مراکز جامع سلامت تاسیس شده و زیر ساخت‌های وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه کافی نیست و باید بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.
به گفته وزیر بهداشت، نظام سلامت ایران از نظر خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب است و باید ارتقا یابد. شبکه بهداشت و درمان، بهورزها اقدام بزرگی بود و در دوران همه گیری کرونا دیدیم که با انجام به موقع واکسیناسیون، جلوی بیماری و هزینه‌های ناشی از آن گرفته شد.
وی افزود: از عوامل مهم در موفقیت نظام سلامت، افراد بومی و بهورزها هستند که در روستاها حضور دارند همچنین این افراد در حوادثی از قبیل زلزله و سیل وفادار به مردم بودند و با ارتقای وضعیت این قشر به نظام سلامت کمک می‌شود.
عین اللهی تصریح کرد: از لحاظ افزایش نیروی انسانی، وضعیت خوبی در مقاطع مختلف تحصیلی داریم؛ لازم است برای آنها ساماندهی انجام شود و یکپارچه شدن اقدامات تشخیصی آزمایشگاه در برنامه پزشکی خانواده ضروریست.
وزیر بهداشت اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم، میزان بالای مصرف دارو است به طوری که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱.۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است.
وی اضافه کرد: همکاری همه بخش‌ها با وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌های نظام سلامت ضروری است تا کشور را آباد کند و سلامت مردم را در پی داشته باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :