19 دی: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی از امروز تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در مکاتبه‌ای با معاون ارزی این بانک تاکید کرد: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌شده در خصوص نحوه تامین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به همه شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند، ممنوع است.
‌فرز‌ین به معاون ارزی خود تأکید کرده است: نوشته است که بدون تایید اینجانب هیچگونه تخصیصی به این شرکت‌ها صورت نپذیرد.
 
  • نویسنده :
  • منبع :