19 دی: سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت: حکومت افغانستان با انحراف مسیر هیرمند مانع از رسیدن آب به ایران شده است.
حسین دلیریان گفت: سازمان فضایی ایران با استفاده از ماهواره خیام، رودخانه ‎هیرمند را پایش کرده است.
وی افزود: تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.
دلیریان در پایان گفت: آماده‌ایم داده‌های مربوطه را در اختیار وزارت خارجه قرار دهیم.

  • نویسنده :
  • منبع :