19 دی: داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که شش استان ۱۰۰ درصد بارش سال زراعی خود را در هشت ماه اخیر دریافت کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، خوزستان، ایلام و یزد بارش های یک سال زراعی را ظرف هشت ماه دریافت کرده اند.در این بین استان بوشهر با دریافت ۱۳۴ درصد بارش سال زراعی خود بهترین دریافت‌کننده بارش کشور بوده است. این استان از ابتدای سال زراعی یعنی اول مهرماه تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۲۴ میلی متر باران دریافت کرده است که ۸۳ میلی متر بیشتر از میانگین بارش یک سال زراعی آن است.
پس از بوشهر به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با دریافت ۱۰۶.۸ درصد، کردستان ۱۰۳.۸ درصد، خوزستان ۱۰۳.۳ درصد، ایلام ۱۰۰.۶ درصد و یزد با ۱۰۰.۱ درصد معادل بارش یک سال خود را در هشت ماه نخست سال زراعی دریافت کرده اند. بخشی از بارش های این استان‌ها به‌صورت رگبار شدید در بازه زمانی بسیار کوتاهی رخ داده که سبب وقوع سیلاب‌های ناگهانی شده است.
با این وجود ۲۵ استان کشور با کسری ۱۳ تا ۱۸۵ میلی‌متری بارش مواجه هستند و میانگین بارندگی پهنه‌ای کشور حدود ۴۵ میلی‌متر کمتر از نرمال است.

  • نویسنده :
  • منبع :