19 دی: نخست وزیر فلسطین با اشاره به این که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلاش کرد تا قطب‌نمای نزاع در منطقه را از فلسطین به سمت روابط اعراب و ایران ببرد، تصریح کرد: آشتی عربستان و ایران سیلی به نتانیاهو بود.
محمد اشتیه، نخست وزیر فلسطین در بخشی از مصاحبه خود با شبکه خبری قاهره گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلاش کرد تا قطب‌نمای نزاع در منطقه را از فلسطین به سمت روابط اعراب و ایران ببرد. آشتی عربستان و ایران سیلی به نتانیاهو بود.
وی با بیان این که نتانیاهو با ازسرگیری روابط ایران و مصر و کشورهای عربی دیگر هم این سیلی را خواهد خورد، تصریح کرد: فلسطین خواهان تعامل با یک موضع واضح عربی با ایران یا دیگر کشورها در راستای منافع مشترک و نه در راستای دستورکارهای دیگر است.
اشتیه در ادامه گفت: سه دستور کار غیر عربی وجود دارد که برای سلطه بر منطقه تلاش کردند که از جمله آن دستورکارهای اسرائیل، ترکیه و ایران است. توافقی با ترکیه و پیشرفت در روابط مصر و ترکیه وجود دارد. امکان تفاهم با ایران در راستای منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر وجود دارد.

  • نویسنده :
  • منبع :