19 دی: سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: سرانه مصرف شیر در کشور حدود ۷۰ کیلو است، در حالی که این عدد در دنیا به حدود ۱۶۰ کیلو هم می رسد.
محمدرضا بنی طبا_ سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانه مصرف شیر در دنیا توضیح داد: سرانه مصرف شیر در دنیا برای هر نفر حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلو در سال است. در کشورهای آمریکا و فرانسه به حدود ۲۰۰ کیلو و در شمال اروپا به حدود ۳۰۰ کیلو هم می رسد. در کشور ما سرانه مصرف در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۷۰ کیلوگرم است.
وی افزود: مصرف شیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. این یعنی در این کشورها به سلامت عمومی توجه بیشتری می شود و مصرف کننده نیز از نظر فرهنگی از فواید محصولی که خریداری می‌کند، آگاه است. البته سیاست‌گذاری‌ها هم در مسیر افزایش سرانه مصرف است.
اصلاح نظام سیاستی و فرهنگ‌سازی در مصرف شیر
بنی طبا با اشاره به اینکه کاهش مصرف شیر دو دلیل اقتصادی و فرهنگی دارد، گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته و خرید لبنیات اولویت خرید مردم نیست. دیگر اینکه افزایش هزینه‌ها باعث نشده که مردم خرید کالاهای غیر ضروری مانند نوشابه و چیپس و نظایر آنها را کاهش دهند بلکه باعث شده کمتر به سمت مصرف شیر یا لبنیات بروند.
وی افزود: بایستی در نظام درمان و بحث پیشگیری و همچنین سیاست گذاری برای حمایت از اقشار کم برخوردار اصلاحاتی انجام شود. به عبارت دیگر باید اصلاح نظام سیاستی و فرهنگ سازی مصرف اتفاق بیافتد.
راهکار افزایش سرانه مصرف 
بنی طبا همچنین درباره راهکار افزایش سرانه مصرف گفت: دولت بایستی توجه ویژه‌تری به شیر مدرسه و سبد غذایی خانوار دهک‌های پایین کند. هر گامی که بخواهد در این راستا بردارد با حداکثر توان در کنار آن خواهیم بود. البته بخش خصوصی نیز طرح های در دستور کار دارد تا الگوهای موفقی در این زمینه به دولت ارائه دهد.
  • نویسنده :
  • منبع :