19 دی: مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران گفت: قاچاقچی ارز در فرودگاه بین المللی امام (ره) به پرداخت ۹ میلیاردریال جریمه و ضبط ارز مکشوفه محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران، حمید القاصی مهر اظهار داشت: پرونده قاچاق ۱۷ هزار پوند در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرری رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال جریمه و ضبط ارز محکوم کرد.
القاصی مهر یادآور شد: با گزارش پلیس فرودگاه حضرت امام(ره)، پیرامون کشف ارز قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
اداره کل تعزیرات شهرستان های استان تهران وظیفه رسیدگی به پرونده های تخلف در تمام استان به غیر از محدوده پایتخت را دارد.

  • نویسنده :
  • منبع :