19 دی: رئیس پیشین بانک مرکزی توئیتی خطاب به ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او منتشر کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توئیتی با اشاره به سخنان ابراهیم رئیسی نوشت: رئیس‌جمهور: به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته، سیاست قطعی دولت است.

منظورتان کدام مدیران؟! اقتصاددانان بخط شده و مدیران منصوبی که جراحی اقتصادی، قطع ارتباط سفره مردم با دلار، تورم تک رقمی، ریشه کنی فقر مطلق، ساخت سالی ۱ میلیون مسکن و ایجاد سالی ۱ میلیون شغل... بخشی از اقدامات آنها بود؟

  • نویسنده :
  • منبع :