19 دی: جنگل‌های هیرکانی که از آن به عنوان نشان گونه‌های مختلف جانوری از جمله خرس قهوه‌ای یاد می‌شود با سرزندگی حیوانات در این مناطق بکر که بارها در تصاویر دوربین های تله ای مناطق حفاظت شده ثبت شد، بنا به اظهارنظر مسوولان این روزها منطقه امنی برای حیات وحش شمال ایران به شمار می رود.
  • نویسنده :
  • منبع :