19 دی: محمد مهاجری به طرح مجلسی ها برای افزایش تعداد نمایندگان واکنش نشان داد.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توییتی نوشت:
خبرآمده که طرحی در دستور کار است که تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ به ۳۳۰ نفر می رسد.
فکرش را بکنید: ۴۰ دستگاه فیدلیتی شاسی بلند، بیشتر لازم است! همین.


  • نویسنده :
  • منبع :