19 دی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کرونا در کشور از وضعیت همه گیری یا پاندمی به وضعیت بومی یا آندمی تبدیل شده که وضعیتی مشابه آنفلوانزای فصلی دارد.
بهرام عین‌اللهی در گفت‌وگویی در پاسخ به خبری درباره گردش بیست سویه کرونا در کشور تصریح کرد: کرونا به طور کلی مانند آنفلوانزا است. یعنی هیچگاه در دنیا از بین نمی رود.
وی افزود: کرونا اکنون از حالت همه‌گیری یا پاندمیک به حالت تک‌گیری یا آندمیک تبدیل می‌شود. یعنی کرونا همیشه خواهد بود. مشکل ما در این بیماری همه گیری بود.
گفتنی است؛ طی هفته های اخیر بحث های در مورد شیوع ویروس «پیرولا» و از مجموعه زیرسویه‌های امیکرون منتشر شده است.
بابک عشرتی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۴ شهریور ماه در گفت وگو با ایرنا بیان اینکه انجام تست‌های کرونا در مبادی ورودی مرزها همچنان ادامه دارد، گفت: ویروس «پیرولا» که از مجموعه زیرسویه‌های امیکرون است در کشور مشاهده نشده است و موارد ابتلا نیز وجود ندارد.

  • نویسنده :
  • منبع :