19 دی: معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایجاد سامانه تعاملی «نام» در این سازمان، گفت: این سامانه تحت وب برای مشاهده اسامی مجاز با امکان جستجوی اسامی بر اساس معانی و فراوانی نام‌ها، معیارهای انتخاب نام و مطابق با گویش‌های رایج کشور همچنین با داشتن امکان ارائه مشاوره بر خط در زمینه انتخاب «نام» ایجاد شد.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، محمدباقر عباسی از ایجاد سامانه تعاملی نام سازمان ثبت احوال کشور برای کاهش میزان مراجعات حضوری خبر داد و افزود: پس از انجام اقداماتی از قبیل بررسی نمونه‌های موجود و تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، با تهیه RFP، تامین زیرساخت مورد نیاز، تست و نصب و راه‌اندازی در محیط آزمایشی و پس از دریافت بازخورد و پیاده سازی آنها این سامانه آماده بهره برداری خواهد بود.
معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همچنین راه اندازی این سامانه موجب توسعه خدمات الکترونیک سازمان، کاهش میزان مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌های انجام خدمات برای شهروندان و سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش سرعت ارائه خدمات و میزان رضایت شهروندان خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :