19 دی: عبدالرضا داوری مشاور اسبق محمود احمدی‌نژاد در صفحه شبکه اجتماعی X به عملیات سنگین رسانه‌ای علیه مرحوم اکبر هاشمی، سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و محمدجواد ظریف اعتراف کرد.
در پی افشاگری های اخیر مشاور سابق احمدی نژاد علیه صادق محصولی، روز گذشته جبهه پایداری از شکایت علیه وی خبر داد. داوری در واکنش به این اعلام شکایت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌برای من دادگاه فرصت مناسبی است تا با ارائه اسناد، پشت صحنه های جبهه پایداری را آشکار نمایم.
در همین راستا، امروز نیز عبدالرضا داوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ننویسم، جفاست؛ سالها در کیهان و دولت احمدی نژاد، در چند عملیات روانی سنگین علیه آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، روحانی، ظریف و...قلم زدم، اما آنان نه شکایتی کردند و نه هوادارانشان مرا حرام زاده، صهیونیست، فاحشه، عبدالشیطان و... خواندند تا ارزش شخصیت و اصالت افراد برایم آشکار شود.

  • نویسنده :
  • منبع :