19 دی: همزمان با افزایش روند بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران به کشورشان، مقام‌های وزارت کشاورزی و آبیاری حکومت سرپرست افغانستان از توزیع زمین های کشاورزی میان افراد بازگشته به وطن خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی عطاءالله عمری، سرپرست وزارت کشاورزی و آبیاری در جریان بازدید از اردوگاه مهاجران در گذرهای مرزی تورخم گفته که طرح انتقال ملکیت و اشتغالزایی به مهاجران تصویب شده است.
براساس این گزارش، "حکومت سرپرست افغانستان طرحی را برای انتقال ملکیت و اجاره زمین جهت اشتغالزایی مهاجران بازگشته از پاکستان تصویب کرده است تا مردم از مشکلات و مهاجرت خلاص شوند و باعزت به وطن آمده و صاحب سرنوشت شوند."
سرپرست وزارت کشاورزی افغانستان گفته که بخشی از این طرح شامل انتقال دائم ملکیت جهت ایجاد سرپناه و دادن زمین برای کار می‌باشد تا مردم در آن زمین کار کنند و یک سال از مالیات معاف خواهند بود و بعد از آن موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.
اکنون که بیش از دو سال از خروج اشغالگران آمریکایی از افغانستان و استقرار حکومت سرپرست در این کشور می گذرد، روند بازگشت پناهجویان و مهاجران افغان به ویژه از پاکستان و ایران به کشور خود رو به افزایش است و حکومت سرپرست افغانستان نیز وعده داد که تسهیلات و امکاناتی را برای مهاجرانی که به وطن خود باز می گردند، ارائه خواهد داد.

  • نویسنده :
  • منبع :